Mua hàng Livestream

Tích điểm

Khi mua hàng qua Livestream nếu khách hàng Share và Like lần đầu tiên ghé qua sẽ được giản trực tiếp 50K khi mua hàng .

Lần tiếp theo mỗi lần Share và Like sẽ được tích 10K/01 lần và phải mua hàng không qua 100K tích điểm .

Mua hàng qua Shopbee

Đang cập nhập

Mua hàng qua Shopbee bên Shop đang cập nhập những mã giảm giá hoặc FreeShip trong thời gian tới